Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Men & Women - Yeah baby!Joke No:  578


How do you control your temper? (Visual Joke)

.

.

.

.

.

.

.

.


how do you control temper

Joke Submited by Harish


Joke Powered by - Funtoosh.com