Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Men & Women - Yeah baby!Joke No:  489


The Sure Way To A Women's Heart! (Visual Joke)


Guys do you know the only way to gain a Women's heart???

Wanna know???

scroll down to see.....


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Joke Powered by - Funtoosh.com