Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Men & Women - Yeah baby!Joke No:  396


Classic Quotes - Battle between Men & Women ! (Visual Joke)


.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.


Joke Powered by - Funtoosh.com