Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Personality - we do wierd thingsJoke No:  1072


Have you ever seen a Dog Praying... (Visual / Picture Joke)


Scroll down below to checkout the Praying Dog!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Joke Powered by - Funtoosh.com